وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
*فوري* اعلام راي دانشجويان مشمول شرايط کميسيون موارد خاص استاني(سري دوم)
تاریخ ثبت: ( شنبه 20 آبان سال 1396)


به اطلاع دانشجویان ذيل که پرونده آنها به کمیسیون استانی ارجاع شده بود مي رساند که نتیجه کمیسیون این دسته از دانشجویان اعلام شده و باید در اسرع وقت جهت انتخاب واحد يا تعيين وضعيت ادامه تحصيل به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

اسامي افراد به ترتيب حروف الفبا:

نام

رشته

امیر سعیدی

مهندسی عمران-سازه

محمدصادق اختیاری

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت و ساخت

مرتضی نوری فرد

مهندسی عمران-راه و ترابری

محسن صفرپور

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت و ساخت

بهزاد پورنصراله کاسگری

مهندسی برق-قدرت

خدیجه اسماعیلی

مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

مهدی حاجی زاده فیروزجایی

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

اسمعیل نژاد اسمعیل عزیزی

مهندسی تکنولوژی الکترونیک


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000