وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه دانشجواني که در دوره تابستان دروس کارآموزي و پروژه داشته اند
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 21 شهریور سال 1396)


دانشجويان محترمي که در دوره تابستان 96 دروس کارآموزي و يا پروژه را داشته اند مي بايست نسبت به تحويل گزارشات خود جهت اعلام نمره اين دروس تا تاريخ 27 شهريور در سامانه خدمات آموزشي دانشگاه اقدام نمايند.

بديهي است در صورت عدم اقدام به موقع کليه عواقب آموزشي مربوط بر عهده دانشجو خواهد بود.

اداره آموزش موسسه


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000