وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
زمانبندی و مدارک ثبت نام از پذیرفته شدگان کارداني فني و حرفه اي 96
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 21 شهریور سال 1396)


ضمن تبريک به کليه پذيرفته شدگان محترم آزمون فنی و حرفه ای سال 1396 به اطلاع اين دسته از پذيرفته شدگان محترم مي رساند که جهت ثبت نام در يكي از روزهاي شنبه مورخ 96/6/25 و يا يكشنبه مورخ 96/6/26 با در دست داشت مدارک اعلامي در سايت سازمان سنجش به موسسه مراجعه فرمايند.

**مشاهده اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در مورد مدارک ثبت نام

**مشاهده رشته های دایر در موسسه

**مشاهده آلبوم تصاوير موسسه

مشاهده اطلاعات خوابگاه خودگردان ويژه خواهران


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000