وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
*بسيار مهم* قابل توجه دانشجوياني که در موعد مقرر انتخاب واحد ننموده اند
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 14 شهریور سال 1396)


اين دسته از دانشجويان مي بايست در اسرع وقت(حداکثر تا تاريخ 20 شهريور) درخواست خود را جهت انتخاب واحد با ذکر دلايل عدم انتخاب واحد در موعد مقرر به اداره اموزش تحويل نمايند تا نسبت به وضعيت آنان تصميم گيري شود.


حوزه معاونت آموزشي موسسه


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000