وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
زمان انتخاب واحد با تاخير ترم تابستان: يکشنبه 18 تيرماه
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 15 تیر سال 1396)


به اطلاع کليه دانشجويان محترم موسسه مي رساند که در صورتيکه در مهلت مشخص شده انتخاب واحد ترم تابستان نتوانستند نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند مي رساند که زمان انتخاب واحد با تاخیر ترم تابستان روز یکشنبه ۱۸ تیرماه از ساعت ۸ الی ۱۶ مي باشد.


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000