وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اسامي دانشجویان 10 درصد برتر موسسه که شامل آیین نامه استعداد درخشان سال 97-96 می شوند
تاریخ ثبت: ( شنبه 13 خرداد سال 1396)


 لیست دانشجویان ده درصد برتر استعداد درخشان که مي توانند به صورت پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسي ارشد موسسه ثبت نام نمايند.

کليه دانشجويان جدول ذيل اعم از ذخيره و عادي جهت تکميل فرم و مدارک لازم در اسرع وقت به امور آموزشي تحصيلات تکميلي موسسه (خانم محمديان) مراجعه نمايند.

شرايط دانشجويان ذخيره:

مطابق آیین نامه استعداد درخشان چنانچه 10 درصد  برتر دانشجویان حائز شرایط به دلیل انصراف یا عدم تقاضا از تسهیلات مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت 10 درصد دوره کارشناس ارشد رشته ای تکمیل نشد، در اینصورت دانشگاه مجاز به جایگزینی  صرفا 10 درصد بعدی همان دانشگاه با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته می باشد.


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000