English
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
برگزاری کارگاه آموزشی تکمیلی ویژه دانشجویان رشته مهندسی نقشه برداری بصورت رایگان
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 3 دی سال 1398)


به همت گروه مهندسی نقشه برداری موسسه یک دوره کارگاه آموزشی پنج ماهه ویژه دانشجویان رشته نقشه برداری توسط آقای مهندس مرتضی حسین زاده آهنگری از دانش آموختگان رشته نقشه برداری موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان برگزار گردید. ازمباحث مطرح در این کارگاه آموزشی که بصورت رایگان در اختیار دانشجویان این رشته قرار گرفته بود مواردی چون  آشنایی کامل با دوربین توتال استیشن و نحوه برداشت با دوربین، انواع برداشت ها و پیاده سازی، طرح و سایت پلان،  تفکیک اراضی می باشد.

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی از زحمات آقای مهندس مرتضی حسین زاده آهنگری و مدیریت محترم گروه سرکار خانم دکتر قدیمی و دانشجویان شرکت کننده در این دوره قدردانی می نماید.

گروه مهندسی نقشه برداری

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


حوزه فرهنگی دانشجویی
بسیج اساتید موسسه
تشکل های دانشجویی
بسیج دانشجویی
انجمن های علمی
انجمن عمران-معماری  
انجمن برق-کامپیوتر
خدمات دانشجویی و فرهنگی
تربیت بدنی و فوق برنامه  
مرکز مشاوره  
امور خوابگاه  
سلف سرویس  
وام صندوق رفاه  
بیمه حوادث دانشجویی  
سفرهای زیارتی
اردوی راهیان نور
موفقیت های دانشجویی
اطلاعيه هاي فرهنگي
اطلاعيه هاي دانشجویی   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000