English
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
آشنايي با کارت هوشمند همیار طبیعت و ثبت نام دانشجويان در اين طرح
تاریخ ثبت: ( شنبه 13 مرداد سال 1397)


در اجرای مفاد نامه اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان مازندران-ساری اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی منابع طبیعی و آبخیزدازی کشور   خانم مریم بابائیان را بعنوان نماینده همیار طبیعت شهرستان بابل  در شهر امیرکلا معرفی نمود از این رو باتوجه به اینکه آمار و اطلاعات جمعیت شناختی و تخصصی جمعیت مرتعدار، آبخیزدار، بهره بردار، کشاور و دامپرور در یک پایگاه داده مشخص وجود ندارد، لذا نهادها و ارگان های تصمیم گیر و سازمان های دولتی مرتبط نمیتوانند هیچ اقدامی در جهت بهبود معیشت یا ارائه تسهیلات مختلف برای جمعیت مذکور انجام دهند، لذا از بزرگترین ماموریت های کارت هوشمند همیار طبیعت شناسایی و ثبت نام جمعیت مذکور در مرحله اول و ارائه خدمات مختلف تخصصی و رفاهی طی بلند مدت در مراحل بعدی می باشد. پس از 15 ماه مطالعه و تحقیق توسط تیم های مختلف، نیاز های جمعیت مذکور بررسی و در قالب کارت هوشمند همیار طبیعت ارائه گردیده است که به شرح ذیل اعلام میگردد.
 


حوزه فرهنگی دانشجویی
بسیج اساتید موسسه
تشکل های دانشجویی
بسیج دانشجویی
انجمن های علمی
انجمن عمران-معماری  
انجمن برق-کامپیوتر
خدمات دانشجویی و فرهنگی
تربیت بدنی و فوق برنامه  
مرکز مشاوره  
امور خوابگاه  
سلف سرویس  
وام صندوق رفاه  
بیمه حوادث دانشجویی  
سفرهای زیارتی
اردوی راهیان نور
موفقیت های دانشجویی
اطلاعيه هاي فرهنگي
اطلاعيه هاي دانشجویی   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000