English
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
تقدير از بسيج دانشجويي موسسه به عنوان برترین گروه دانشجویی استان در حوزه اقتصاد_مقاومتی
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 2 اردیبهشت سال 1397)


در شانزدهمین جشنواره علمی استان مازندران، از #بسیج_دانشجویی دانشگاه علوم و فناوري آریان امیرکلا بعنوان #برترین گروه دانشجویی استان در حوزه #اقتصاد_مقاومتی و #مطالبه_گری تقدیر بعمل آمد.

گردهمایی دانشجویان جهت حضور در همایش بسیج در دانشگاه مازندران
۲۷ فروردین ۹۷


حوزه فرهنگی دانشجویی
بسیج اساتید موسسه
تشکل های دانشجویی
بسیج دانشجویی
انجمن های علمی
انجمن عمران-معماری  
انجمن برق-کامپیوتر
خدمات دانشجویی و فرهنگی
تربیت بدنی و فوق برنامه  
مرکز مشاوره  
امور خوابگاه  
سلف سرویس  
وام صندوق رفاه  
بیمه حوادث دانشجویی  
سفرهای زیارتی
اردوی راهیان نور
موفقیت های دانشجویی
اطلاعيه هاي فرهنگي
اطلاعيه هاي دانشجویی   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000