English
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
به سوی نور.../ ثبت نام از متقاضیان (برادران و خواهران) شرکت در اردوی راهیان نور 96
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 15 اسفند سال 1396)
📝 جهت ثبت نام به پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و فناوری آریان واقع در طبقه همکف ساختمان ابوریحان، جنب انتشارات مراجعه فرمایید.


🇮🇷گوشه هایی از زحمات دانشجویان بسیجی موسسه در روزهای اخیر جهت ثبت نام از علاقمندان برای حضور در اردوی راهیان نور ۹۶

 

پایگاه بسیج دانشجوییی حضرت ابوالفضل (ع)

حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی


حوزه فرهنگی دانشجویی
بسیج اساتید موسسه
تشکل های دانشجویی
بسیج دانشجویی
انجمن های علمی
انجمن عمران-معماری  
انجمن برق-کامپیوتر
خدمات دانشجویی و فرهنگی
تربیت بدنی و فوق برنامه  
مرکز مشاوره  
امور خوابگاه  
سلف سرویس  
وام صندوق رفاه  
بیمه حوادث دانشجویی  
سفرهای زیارتی
اردوی راهیان نور
موفقیت های دانشجویی
اطلاعيه هاي فرهنگي
اطلاعيه هاي دانشجویی   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000