English
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
شرکت کاوران ورزشی دانشگاه در نخستین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشگاهیان استان مازندران
تاریخ ثبت: ( جمعه 1 دی سال 1396)


نخستین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشگاهیان استان مازندران با حضور ۷۰۰ ورزشکار در ساری شروع گردید.

❇️نخستین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشگاهیان، اساتید، کارکنان و دانشجویان صبح پنجشنبه با حضور ۷۰۰ ورزشکار در ساری شروع گردید.
حسین ذبیحی ریاست هیئت ورزشی دانشگاههای مازندران با اظهار اینکه این المپیاد بصورت تستی در کشور از روز پنجشنبه در استان شروع گردید اظهار کرد: این پیکارهای در هشت رشته قهرمانی و دو رشته همه گیر دربردارنده فوتسال، والیبال، تکواندو، تیراندازی، جودو، تنیس روی میز و دارت، بدمینتون بصورت قهرمانی و دارت و طناب کشی در قالب همه گیر به مدت هشت روز برگزار می شود.
 ذبیحی اهتمام کرد: ۷۰۰ نفر از کارکنان، اساتید و دانشگاهیان در این پیکارهای به سر می برند و برترین ها به پیکارهای کشوری اعزام می شوند.
 ذبیحی با اظهار اینکه حال ورزش دانشگاهی استان مطلوب نیست اظهار کرد: برپایی المپیاد فرهنگی و ورزشی من جمله کارهای ورزشی در دانشگاه های استان هست که برای نخستین بار در کشور برگزار شده هست.

⚽️ نخستین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشگاهیان استان مازندران با حضور ۷۰۰ ورزشکار در ساری شروع گردید.

❇️نخستین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشگاهیان، اساتید، کارکنان و دانشجویان صبح پنجشنبه با حضور ۷۰۰ ورزشکار در ساری شروع گردید.
حسین ذبیحی ریاست هیئت ورزشی دانشگاههای مازندران با اظهار اینکه این المپیاد بصورت تستی در کشور از روز پنجشنبه در استان شروع گردید اظهار کرد: این پیکارهای در هشت رشته قهرمانی و دو رشته همه گیر دربردارنده فوتسال، والیبال، تکواندو، تیراندازی، جودو، تنیس روی میز و دارت، بدمینتون بصورت قهرمانی و دارت و طناب کشی در قالب همه گیر به مدت هشت روز برگزار می شود.
 ذبیحی اهتمام کرد: ۷۰۰ نفر از کارکنان، اساتید و دانشگاهیان در این پیکارهای به سر می برند و برترین ها به پیکارهای کشوری اعزام می شوند.
 ذبیحی با اظهار اینکه حال ورزش دانشگاهی استان مطلوب نیست اظهار کرد: برپایی المپیاد فرهنگی و ورزشی من جمله کارهای ورزشی در دانشگاه های استان هست که برای نخستین بار در کشور برگزار شده هست.

مراسم افتتاحیه اولین المپیاد ورزشی دانشگاههای استان مازندران با حضور تیم دانشجویی دانشگاه علوم و فناوری آریان در رشته های فوتسال، تکواندو، تنیس روی میز و کشتی
۲۳ آذر ۹۶
ساری


حوزه فرهنگی دانشجویی
بسیج اساتید موسسه
تشکل های دانشجویی
بسیج دانشجویی
انجمن های علمی
انجمن عمران-معماری  
انجمن برق-کامپیوتر
خدمات دانشجویی و فرهنگی
تربیت بدنی و فوق برنامه  
مرکز مشاوره  
امور خوابگاه  
سلف سرویس  
وام صندوق رفاه  
بیمه حوادث دانشجویی  
سفرهای زیارتی
اردوی راهیان نور
موفقیت های دانشجویی
اطلاعيه هاي فرهنگي
اطلاعيه هاي دانشجویی   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000