English
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
گزارشی از مسابقات والیبال هفتمین المپیاد فرهنگی - ورزشی علوم و فناوری آریان
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 25 اردیبهشت سال 1396)


🏐گروه بندی و جدول زمان بندی مسابقات والیبال هفتمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی آریان


طی بازیهای چهار جانبه برگزار شده تیمها، بچه های پارک به مقام قهرمانی رسیدند. حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی از دانشجویان شرکت کننده در این برنامه، دفتر تربیت بدنی و فوق برنامه و دست اندرکاران دانشجویی برگزاری آن تقدیر و تشکر می نماید.

دفتر تربیت بدنی و فوق برنامه

حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی


حوزه فرهنگی دانشجویی
بسیج اساتید موسسه
تشکل های دانشجویی
بسیج دانشجویی
انجمن های علمی
انجمن عمران-معماری  
انجمن برق-کامپیوتر
خدمات دانشجویی و فرهنگی
تربیت بدنی و فوق برنامه  
مرکز مشاوره  
امور خوابگاه  
سلف سرویس  
وام صندوق رفاه  
بیمه حوادث دانشجویی  
سفرهای زیارتی
اردوی راهیان نور
موفقیت های دانشجویی
اطلاعيه هاي فرهنگي
اطلاعيه هاي دانشجویی   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000