وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
✔ تمدید مهلت ارسال مقالات همایش تکنولوژی سیستمهای اطلاعات مکانی تا ۲۵ بهمن
تاریخ ثبت: ( شنبه 11 بهمن سال 1399)


با تصمیم اعضای کمیته علمی و شورای سیاستگذاری "همایش ملی تکنولوژی سیستمهای اطلاعات مکانی در عمران، نقشه بردای و توسعه شهری"، مهلت ارسال مقالات تا ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ تمدید شد. این تمدید بنا به درخواست محققین محترم بوده تا به درخواست علاقمندان، دانشجویان و اساتید پاسخ مثبتی باشد و آنها فرصت تحقیق و تعمق بیشتری برای ارائه مقالات خود داشته باشند.

ارسال مقاله 👇

https://aryan…


 

دبیرخانه کنفرانس (10 بهمن 1399)


 
   
همایش ها
ٍETS  
RIP  
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000