وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
انتشار گزارشی از دستاوردهای بین المللی دانشگاه علوم و فناوری آریان در نشریه وزارت علوم (عتف)
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 30 مهر سال 1399)


چهل و دومین شماره نشریه عتف(علوم، تحقیقات و فناوری) وابسته به دبیرخانه شورای عالی علوم،  تحقیقات و فناوری(عتف)  و با پشتیبانی معاونت پژوهش و فناوری  وزارت علوم  منتشر شد، در این شماره جدیدترین اخبار،گزارش و عملکردهای  پژوهش و فناوری، مراکز دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری، دانشگاه ازاد اسلامی، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری،پژوهشگاه ها، پژوهشکده فناوری ریاست جمهوری  قابل مشاهده است...
در صفحه 48 این شماره از نشریه عتف گزارشی از موفقیت های دانشگاه علوم و فناوری آریان در تعاملات علمی بین المللی به چاپ رسید.


www.atf.gov.ir


 
   
همایش ها
ٍETS  
RIP  
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000