وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
نشست ارتقاء تعاملات علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل و دانشگاه علوم و فناوری آریان
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 21 مهر سال 1399)


نشست ارتقاء تعاملات علمی-پژوهشی با معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل و مدیران مربوط در خصوص همکاری علمی و پژوهشی برای دانشجویان گروه های روانشناسی و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم‌ و فناوری آریان ۱۳۹۹/۶/۱۹


 
   
همایش ها
ٍETS  
RIP  
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000