وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
چاپ مقاله دکتر علی نصرالله تبار آهنگر، عضو محترم هیات علمی دانشگاه در مجله safty_science
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 12 اسفند سال 1398)


دستاورد علمی پژوهشی
مقاله چاپ شده حاصل از پژوهش صورت گرفته در #دانشگاه علوم‌ وفناوری آریان در دانشکده مهندسی عمران، رشته راه و ترابری که توسط دکتر علی نصرالله تبار آهنگر، عضو محترم هیات علمی دانشگاه در مجله safty_science  از انتشارات elsevier به چاپ رسیده است.

شایان ذکر است که این مجله دارای رتبه بندی Q1 بوده و از معتبرترین مجلات در حوزه ایمنی در جهان محسوب می گردد.  ضریب تاثیر این مجله 3.6 می باشد.


 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000