وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
تمدید مهلت زمانی دریافت مقالات همايش روانشناسي با تصمیم کمیته علمی تا 10 اسفند
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 24 دی سال 1398)


با تصمیم اعضای کمیته علمی و شورای سیاستگذاری "ههمایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درماني موج سوم "، زمان کنفرانس با یک هفته جابجایی به 3 و 4 اردیبهشت 99 تغییر (بدلیل همزمانی با کنکور کارشناسی ارشد 99) و مهلت ارسال مقالات تا 10 اسفند ماه امسال تمدید شد. این تغییر بدلیل به درخواست محققین محترم بوده و تصمیم کمیته علمی کنفرانس بوده تا به درخواست علاقمندان، دانشجویان و اساتید پاسخ مثبتی باشد و آنها فرصت تحقیق و تعمق بیشتری برای ارائه مقالات خود داشته باشند.

همچنین زمان اعلام نتایج داوری مقالات 17 اسفندماه 98 می باشد.

دبیرخانه کنفرانس


 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000