وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
جابجایی یک هفته ای در زمان برگزاری همايش ملی پژوهشی و نوآوری در روانشناسي
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 24 دی سال 1398)


با تصمیم اعضای کمیته علمی و شورای سیاستگذاری "همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درماني موج سوم "، زمان کنفرانس با یک هفته جابجایی به 3 و 4 اردیبهشت 99 تغییر (بدلیل همزمانی با کنکور کارشناسی ارشد 99) یافت. این تغییر بدلیل درخواست محققین محترم بوده و تصمیم کمیته علمی کنفرانس بوده تا به درخواست علاقمندان، دانشجویان و اساتید پاسخ مثبتی باشد و آنها فرصت تحقیق و تعمق بیشتری برای ارائه مقالات خود داشته باشند.


 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000