وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اعلام برنامه و ثبت نام از علاقمند شرکت در دوره تابستانه دانشگاه داليان کشور چين
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 17 آذر سال 1398)


خوشبختانه بر اساس تفاهم نامه منعقده با دانشگاه نئو سافت داليان کشور چين ليست برنامه هاي دوره تابستانه دانشجويان که به عنوان دوره کارآموزي براي دانشجويان دانشگاه علوم و فناوري آريان در کشور چين برگزار خواهد شد به همراه جزئيات برنامه و هزينه ها به شرح فايلهاي پيوست مي باشد.

علاقمندان جهت ثبت نام مي بايست به مرکز کامپيوتر دانشگاه سرکار خانم رهبر مراجعه فرمايند.

1- Approaching AI Summer Program-2 weeks

2- Business Trip in China (2 weeks Dalian Neusoft University of Information)

3- DNUI-IT Summer Program-4 weeks

4- DNUI-IT Summer Program-6 weeks

5- /Degree-International students prospectus

6- Language study-International students prospectus


 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000