وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
انتشار دو مقاله از دانشجویان موسسه در دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در ...
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 11 بهمن سال 1396)


انتشار دو مقاله از دانشجویان رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت مقطع کارشناسی ارشد در دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

 


 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000