وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
کسب عنوان مقاله برتر دانشجوی ارشد هوش مصنوعی موسسه در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
تاریخ ثبت: ( شنبه 4 آذر سال 1396)


در اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری که در تاریخ 2 آذرماه 96 در تهران برگزار گردید مقاله آقای مهندس پویان صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی موسسه  موفق به کسب عنوان مقاله برتر گردید.


 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000