وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
برگزاري کارگاه آموزشی "رهیافت های نوین در شبکه های اجتماعی اینترنتی"
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 15 تیر سال 1396)


کارگاه آموزشی "رهیافت های نوین در شبکه های اجتماعی اینترنتی"
مدرس: دکتر پوریا پیروزمند
دکترای کامپیوتر از دانشگاه تکنولوژی دالیان چین
پنجشنبه ۱۵ تیرماه، ساعت ۱۵

گروه مهندسي کامپيوتر

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان


 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000