وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
برگزاری کارگاه آموزشی - پژوهشی یادگیری عمیق به همت گروه مهندسی کامپیوتر
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 25 اردیبهشت سال 1396)


با توجه به پیشرفت های نوین در حوزه علوم مهندسی کامپیوتر و بویژه گرایش هوش مصنوعی و رباتیک و در راستای ارتقاء توانمندی های دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر، کارگاه آموزشی - پژوهشی یادگیری عمیق با حضور محققان و پژوهشگرانی از دانشگاه سمنان و جمعی از اساتید حوزه مهندسی کامپیوتر موسسه در روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1396 در ساختمان ابوریحان موسسه برگزار گردید.

در این کارگاه که با استقبال دانشجویان محترم گروه مهندسی کامپیوتر نیز همراه بود ضمن بررسی دستاوردهای پژوهشی در این حوزه، زمینه های تحقیق بیشتر مورد ارزیابی سخنرانان قرار گرفت. آقایان دکتر کیانی، مهندس فخاری، مهندس غفوری و سرکار خانم مهندس راستگو از سخنرانان این کارگاه آموزشی بوده اند. لازم به ذکر است که حضور برای دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر موسسه در این کارگاه رایگان بوده و برای شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی حضور صادر گردید.

گروه مهندسی کامپیوتر

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی


 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000