وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
ردیفعنوانتاریخ ثبت
1 انتشار مقاله توسط یکی از دانشجویان موسسه در پژوهشنامه حمل و نقل چهار شنبه 25 مرداد سال 1396
2 انتشار دو مقاله از دانشجویان موسسه در کنفرانس های بین المللی یکشنبه 8 مرداد سال 1396
3 قابل توجه کلیه ثبت نام کنندگان دوره ArcGIS دوشنبه 26 تیر سال 1396
4 مرکز آموزش کوتاه مدت: ثبت نام از متقاضیان جهت برگزاری دوره آموزش مقدماتی نرم افزار ArcGis دوشنبه 19 تیر سال 1396
5 برگزاري کارگاه آموزشی "رهیافت های نوین در شبکه های اجتماعی اینترنتی" پنجشنبه 15 تیر سال 1396
6 انتشار دو مقاله از دانشجویان موسسه در کنفرانس های علمی کشور یکشنبه 31 اردیبهشت سال 1396
7 برگزاری کارگاه آموزشی - پژوهشی یادگیری عمیق به همت گروه مهندسی کامپیوتر دوشنبه 25 اردیبهشت سال 1396
8 نشست بررسی تعاملات علمی-پژوهشی با مدیر عامل شرکت فرودگاه های استان مازندران شنبه 9 اردیبهشت سال 1396
9 برگزاری کنفرانس ملی (HSE) بهداشت، ايمني محيط زيست در صنعت ساختمان چهار شنبه 19 آبان سال 1395
10 لیست کنفرانسهای معتبر و غیر معتبر جهت ارسال مقالات علمي و پژوهشي پنجشنبه 27 خرداد سال 1395
123
 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000