همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درماني موج سوم
   
  کارگاه های برگزار شده کارگاه های جانبی اعضای کمیته علمی محورهای همایش درباره همایش و تاریخ های مهم صفحه اصلی  
ARYAN Institute of Science and Technology  
  تماس با دبیرخانه همایش پرسش های متداول راهنمای ارسال مقالات برنامه همایش تعرفه ها و پرداخت ثبت نام و ارسال مقاله  
               
 
  کارگاه های جانبی  
 
عنوان کارگاه ارائه دهنده
فنون کاربردی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای عبور از بحران دکتر لادن فتی
استفاده از راهبردها و فنون رویکردهای موج سوم برای مشکلات همسران دکتر فرشته موتابی
استفاده از تکنیک موج سوم در درمان شناختی رفتاری دکتر امیرپاشا کاظمی، دکتر فاطمه هدایت زاده
 
     
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317         تلفن (8 خط): 32355000-011      نمابر: 32354000-011
    University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000