همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درماني موج سوم
   
  کارگاه های برگزار شده کارگاه های جانبی اعضای کمیته علمی محورهای همایش درباره همایش صفحه اصلی  
ARYAN Institute of Science and Technology  
  تماس با دبیرخانه همایش پرسش های متداول راهنمای ارسال مقالات تاریخ های مهم تعرفه های ثبت نام ثبت نام و ارسال مقاله  
               
 
  کارگاه های جانبی  
 
عنوان کارگاه ارائه دهنده
درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی دکتر لادن فتی
درمان های موج سوم در زوج درمانی دکتر فرشته موتابی
استفاده از تکنیک موج سوم در درمان شناختی رفتاری دکتر امیرپاشا کاظمی، دکتر فاطمه هدایت زاده
 
     
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317         تلفن (8 خط): 32355000-011      نمابر: 32354000-011
    University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000