همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درماني موج سوم
   
  کارگاه های برگزار شده کارگاه های جانبی اعضای کمیته علمی محورهای همایش درباره همایش صفحه اصلی  
ARYAN Institute of Science and Technology  
  تماس با دبیرخانه همایش پرسش های متداول راهنمای ارسال مقالات تاریخ های مهم تعرفه های ثبت نام ثبت نام و ارسال مقاله  
               
 
اعلام حمایت رسمی دانشگاه مازندران از همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 24 دی سال 1398)


خوشبختانه پیرو مذاکرات به عمل آمده با معاونت محترم پژوهشی دانشگاه مازندران و مذاکرات انجام شده با مدیر محترم گروه روانشناسی آن دانشگاه توسط دبیر علمی همایش، حمایت رسمی این دانشگاه از برگزاری همایش ملی "پژوهش و نوآوری در روانشناسی با نگاهی ویژه به رویکردهای درمانی موج سوم" توسط موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان اعلام گردید و برخي اعضاي محترم هيات علمي اين دانشگاه به عضويت در کميته علمي اين همايش علمي در آمدند.


 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317         تلفن (8 خط): 32355000-011      نمابر: 32354000-011
    University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000