همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درماني موج سوم
   
  کارگاه های برگزار شده کارگاه های جانبی اعضای کمیته علمی محورهای همایش درباره همایش صفحه اصلی  
ARYAN Institute of Science and Technology  
  تماس با دبیرخانه همایش پرسش های متداول راهنمای ارسال مقالات تاریخ های مهم تعرفه های ثبت نام ثبت نام و ارسال مقاله  
               
 
اعلام حمایت رسمی سازمان نظام روانشناسي و مشاوره استان مازندران از همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 31 شهریور سال 1398)


خوشبختانه پیرو پیگیریها و مکاتبه به عمل آمده با رياست سازمان نظام روانشناسي و مشاوره استان مازندران، حمایت رسمی شوراي نظام روانشناسي استان توسط دکتر بهرام ميرزائيان رياست محترم اين سازمان از برگزاری همایش ملی "پژوهش و نوآوری در روانشناسی با نگاهی ویژه به رویکردهای درمانی موج سوم" در موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان به صورت رسمي اعلام گردید.

دبیرخانه همایش


 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317         تلفن (8 خط): 32355000-011      نمابر: 32354000-011
    University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000