همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درماني موج سوم
   
  کارگاه های برگزار شده کارگاه های جانبی اعضای کمیته علمی محورهای همایش درباره همایش صفحه اصلی  
ARYAN Institute of Science and Technology  
  تماس با دبیرخانه همایش پرسش های متداول راهنمای ارسال مقالات تاریخ های مهم تعرفه های ثبت نام ثبت نام و ارسال مقاله  
               
 
  اعضای کمیته علمی همایش  
 
دکتر رضا زمانی دانشگاه تهران دکتر فرهاد جمهری دانشگاه علامه طباطبايي تهران
دکتر لادن فتی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر فرشته موتابی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سيده مريم شاهکوئي موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان دکتر وحید فلاح دانشگاه آزاد اسلامی بابل
دکتر فاطمه هدایت زاده دانشگاه آزاد اسلامی دکتر امیرپاشا کاظمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر پریسا گلکاریان موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان دکتر بهرام میرزاییان دانشگاه ازاد  اسلامی ساری
دکتر حبیب ا.. نادری دانشگاه مازندران دکتر علی اصغر شجاعی دانشگاه آزاد اسلامي بابل
دکتر جواد خلعتبری دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن دکتر رضا دنیوی دانشگاه آزاد اسلام نکاء
دکتر ارسلان خان محمدی دانشگاه آزاد  اسلامی آمل دکتر جمال صادقی دانشگاه آزاد اسلامي بابل
دکتر لیلا اژده فر موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان دکتر بیوک تاجری دانشگاه آزاد اسلامي کرج
دکتر ابوذر ناصری دانشگاه شمال آمل دکتر مجید شفیعی دانشگاه پیام نور بابل
دکتر ام هانی علیزاده صحرایی دانشگاه علامه محدث نوری دکتر آدیس کراسیان دانشگاه آزاد اسلامی کرج
دکتر افشین طیبی دانشگاه آزاد اسلامي کرج دکتر سهیلا خداوردیان دانشگاه آزاد اسلامي کرج
دکتر  مریم حلی ساز دانشگاه آزاد اسلامي کرج دکتر گلین مهدی نژاد دانشگاه طبری
دکتر آرزو علي آباديان موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان دکتر مصطفی رمضانی اول دانشگاه آزاد اسلامی
 
     
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317         تلفن (8 خط): 32355000-011      نمابر: 32354000-011
    University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000