وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد داراي سنوات تحصيلي بيش از ۶ نيمسال
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 28 بهمن سال 1398)


دانشجويان سنواتي (که ترمهاي تحصيلي آنها بيش از ۶نيمسال شده است) جهت انتخاب واحد نيمسال دوم مي بايست در اسرع وقت مدارك زیر را جهت ارسال به کميسيون موارد خاص استاني و اخذ مجوز ثبت نام نیمسال دوم به اداره آموزش (سرکار خانم محمديان) تحويل نمايند:

۱- لوح فشرده دو فصل از پايان نامه در فايل pdf شده

۲- نامه توضيحي استاد راهنما مبني بر دلايل عدم اتمام پايان نامه

3- نامه تقاضاي افزايش سنوات دانشجو جهت ارسال به كميسيون موارد خاص استانی

4-فرم تمديد پايان نامه              

5- واريز و اصل فيش واريزى به مبلغ ٢٥٠٠٠٠ ريال با عنوان رفاهى دانشجويي دانشگاه مازندران

 

نام_و_نام_خانوادگي

مقطع

رشته

اريش-مطهره

کارشناسي ارشد

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

اكبري-شقايق

کارشناسي ارشد

مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري

اكبري-محمدصادق

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-سازه

البرزي-رسول

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-حمل و نقل

امين الهي-ارمين

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي

بابانتاج كاسه گري-اسماعيل

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکي

بسمل-محمد

کارشناسي ارشد

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

جاگراني-محمدباقر

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت

حبيبيان-امير

کارشناسي ارشد

مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الکترونيک

خانلاري ملال-يوسف

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکي

خليلي-سكينه

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکي

رحماني دشتي-اطهر

کارشناسي ارشد

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

رحماني نژاد-صمد

کارشناسي ارشد

مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

رحيمي درازكلا-حسين

کارشناسي ارشد

مهندسي برق-سيستم هاي قدرت

رشيدي الاشتي-عبدالله

کارشناسي ارشد

مهندسي برق-مخابرات(سيستم)

زماني طبقدهي-اميرحسين

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت

ساجدي-مصطفي

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-راه و ترابري

سراج فيروزكوهي نژاد-محسن

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-راه و ترابري

سيفي كفشگري-مرتضي

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت

طاهري الاشتي-ياسر

کارشناسي ارشد

مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري

عالمي رستمي-احمد

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت

عباس زاده سوري-عبدالله

کارشناسي ارشد

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

عباسي-عليرضا

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت

عدالت-عاطف

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکي

علوي دهكردي-مهسا

کارشناسي ارشد

مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري

عليپور-رضا

کارشناسي ارشد

مهندسي برق-مخابرات(سيستم)

عمادي چاشمي-سيدحسين

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-راه و ترابري

فرجي-سهيل

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-مهندسي زلزله

قديري-مصطفي

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت

كاوسي لنگري-خيران

کارشناسي ارشد

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

كريمي-محدثه

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي

محسني-مجتبي

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي

موقرنژاد-حسام

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت

ميارچمنديان شاهرود-حسين

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت

ميرزااقاپور-ماريه

کارشناسي ارشد

مهندسي برق-مخابرات(سيستم)

ميرزااقاييان اميري-سيدعبدالحسين

کارشناسي ارشد

مهندسي برق-مخابرات(سيستم)

ميرقرباني-سيدياسر

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي

يعقوبي بورا-عاصمه

کارشناسي ارشد

مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري

يوسفي سرخي-محسن

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت

 

در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000