وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای نقص مدرک
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 20 آذر سال 1398)


اسامي دانشجويان جدول ذيل در اسرع وقت جهت رفع مشکل نقص پرونده به امور تحصيلات تکميلي موسسه (سرکار خانم محمديان) مراجعه فرمايند. (در صورت عدم مراجعه و رفع مشکل حق حضور در جلسه امتحان پايان نيمسال را نخواهند داشت.)

ردیف

     نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نوع نقص

1

پازكي-صدف

روانشناسي_عمومي

مدرک

2

طباطبائي-فائزه السادات

روانشناسي_عمومي

مدرک

3

عليجان زاده روشن-فرشته

روانشناسي_عمومي

مدرک

4

قهرماني-ساناز

روانشناسي_عمومي

مدرک

5

كاظمي-الهام

روانشناسي_عمومي

مدرک

6

كرمي-مريم

روانشناسي_عمومي

مدرک

7

اوليائي-شروين

روانشناسي_عمومي

مدرک

8

زاهدی اسکی - پرستو

روانشناسي_عمومي

مدرک

9

اسمعيل نژاد-مجيد

مديريت پروژه و ساخت

مدرک

10

نامي فر-علي

مديريت پروژه و ساخت

مدرک

11

هاشمي گنجي-سيدرضا

مهندسي کامپيوتر-شبکه هاي کامپيوتري

مدرک

12

رحيمي داربيد-شيما

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز

مدرک

13

اسدي امرئي-سيداميد

مهندسي عمران-حمل و نقل

مدرک

14

استادزاده-سيداحسان

مهندسي عمران-سازه

مدرک

15

مصلح-مژگان

مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت

مدرک

16

حسن پورميداني-محسن

مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت

مدرک

17

ابراهيمي توري-حسين

مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

مدرک

18

احمدي-سيدحسن

مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

مدرک

19

ازرده پاشاكلايي-احسان

مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

مدرک

20

جوادي-دانيال

مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

مدرک

21

شاهوزهي پور-سعيد

مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

مدرک

22

صالحي سيچاني-عليرضا

مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

مدرک

23

محمودي كردخيلي-عليرضا

مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

مدرک

24

ميري دازميري-سيدصالح

مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

مدرک

25

يوسفي-مرصاد

مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

مدرک

26

محمد خلیلی قره باغ

مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

مدرک

27

اقاگلي كاسگري-متين

مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري

مدرک

28

بختياري-اميرعباس

مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري

مدرک

29

حسيني-بهزاد

مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري

مدرک

30

حسيني چونه خان-شهرام

مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري

مدرک

31

يوسفي-مرصاد

مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

مدرک

32

محمد خلیلی قره باغ

مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

مدرک

33

اقاگلي كاسگري-متين

مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري

مدرک

34

بختياري-اميرعباس

مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري

مدرک

35

حسيني-بهزاد

مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري

مدرک

36

حسيني چونه خان-شهرام

مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري

مدرک

37

حسن پورميداني-محسن

مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت

کارت پایان خدمت

38

محمودي-علي اصغر

مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت

کارت پایان خدمت

40

بختياري-اميرعباس

مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري

کارت پایان خدمت

41

جوادي-دانيال

مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

کارت پایان خدمت


در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000