وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي نيمسال دوم 94 و ماقبل
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 9 تیر سال 1398)


قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي نيمسال دوم 94 و ماقبل که تا پايان نيمسال جاري از پايان نامه خود دفاع نمي‌نمايند

اين دسته از دانشجويان محترم مي بايست در اسرع وقت به سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.irمراجعه نموده و درخواست افزايش سنوات جهت ادامه تحصيل از نيمسال اول 99-98 را ثبت کنند. بديهي است ثبت نام و تمديد پايان نامه ايشان منوط به ثبت درخواست در سامانه سجاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و صدور راي توسط شوراي موارد خاص استاني مي باشد.

مجددا تاکيد مي شود مسئوليت عدم ثبت درخواست در سامانه بر عهده دانشجو بوده و بعد از ثبت درخواست دانشجو ملزم به تحويل فرم تمديد پايان نامه به اداره آموزش مي باشد.

حوزه معاونت آموزشي موسسه


در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000