وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
دانشجویان کارشناسی ارشد دارای نقص مدرک
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 29 آبان سال 1397)


اسامي دانشجويان جدول ذيل در اسرع وقت جهت رفع مشکل نقص پرونده به امور تحصيلات تکميلي موسسه (سرکار خانم محمديان) مراجعه فرمايند. (در صورت عدم مراجعه و رفع مشکل حق حضور در جلسه امتحان پايان نيمسال را نخواهند داشت.)

لباف-شيما

مديريت پروژه وساخت

تقوي سقندين كلائي-سلمان

مديريت پروژه وساخت

عزيزي نژاد-كوهيار

مديريت پروژه وساخت

باقريان كشتلي-مرتضي

مهندسي برق-سيستم هاي قدرت

دشتي خانقاه-مريم

مديريت پروژه وساخت

صالح پور-مجتبي


مهندسي برق-مخابرات سيستم

طاهري سيادركا-سيدامير

مهندسي عمران-راه و ترابري

اماني اسطلخ كوهي-اميرحسين

مهندسي عمران-ساختمانهاي هوشمند

پورنصراله-علياصغر

مهندسي عمران-ساختمانهاي هوشمند

پوراكبركراني-مجيد

مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت

حميدزاده-سيدبرديا

مهندسي عمران-مهندسي ومديريت ساخت

سلطان ابادي-علي

مهندسي عمران-مهندسي ومديريت ساخت

قرباني امير-محمدهادي

مهندسي عمران-مهندسي ومديريت ساخت

مرزبان شيرخواركلايي-رضا

مهندسي عمران-مهندسي ومديريت ساخت

ميرزاده-سيدمحمد

مهندسي عمران-مهندسي ومديريت ساخت

اهسته اهنگركلايي-مهدي

مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري

رضاتبارقادي-حميدرضا

مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري

شريفي-علي

مهندسي نقشه برداري-سنجش ازدور

غلامي-رضا

مهندسي نقشه برداري-سنجش ازدور

ميري-مرتضي

مهندسي نقشه برداري-سنجش ازدور

اصف نژاد-محسن

مهندسي نقشه برداري-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

اكبري-حسين

مهندسينقشه برداري-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

بخشي-اميرحسين

مهندسينقشه برداري-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

رجبي پهنه کلايي-محسن

مهندسينقشه برداري-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

فاضلي خليلي-اميرمسعود

مهندسينقشه برداري-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

كاشاني-محمدرضا

مهندسينقشه برداري-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

گران اوريمي-بابك

مهندسينقشه برداري-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

محمودي-مسعود

مهندسينقشه برداري-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

مقنعي طبري-مسعود

مهندسينقشه برداري-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

ملكدوست-علي

مهندسينقشه برداري-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

موسوي ميركلايي-سيداميررضا

مهندسينقشه برداري-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

هاشمي سنگتراشاني-سيدرسول

مهندسينقشه برداري-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

رضارضازاده تلوکلائی

عمران- مدیریت ساخت

علی میرزاجانی گیلاوندانی

عمران- راه وترابری

صياديان بهنميري-مجيد

مهندسي عمران-مهندسي مديريت وساخت

رضوان قدیری مهندسی عمران-حمل و نقل

در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000