وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعیه درس سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد عمران – کلیه گرایش ها
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 7 مرداد سال 1397)


دانشجویان درس سمینار در کلیه گرایشهای رشته عمران که قبلا مقالات خود را به تایید رسانیده و فرم انتخاب موضوع سمینار را تحویل نموده اند می بایست حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 11/5/97 گزارش مکتوب در فرمت پایان نامه (مطابق توضیحات کلاس) را به همراه CDفایل پاورپوینت به اداره آموزش تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

-  گزارش مکتوب می بایست در الگوی پایان نامه که قالب آن در روی سایت دانشگاه در دسترس می باشد ارائه گردد. لازم است کلیه ضوابط نگارشی و فصل بندی مطابق فرمت پایان نامه و توضیحات کلاس باشد.

-  گزارش مکتوب در سه فصل شامل، فصل اول مقدمه (تعریف مساله یا موضوع سمینار، اهمیت موضوع و ...)، فصل دوم پیشینه موضوع تحقیق و فصل سوم جمع بندی ارائه گردد.

-  کلیه گزارشات مطابق فرمت پایان نامه می بایست دارای سربرگ، چکیده، فهرست و در انتها جمع بندی باشد.

-  مراجع مطابق روش پایان نامه در انتها به ترتیب حروف الفبا ارائه گردد و کلیه مراجع باید در متن ارجاع گردد. از آوردن مراجع استفاده نشده در متن گزارش خودداری گردد.

-  فایل پاورپوینت مربوط به گزارش مذکور باید در قالب یک فایل بصورت CDبه همراه گزارش ارائه گردد. 

مقالات تایید شده به صورت کامل پرینت شده (5 مقاله) و در انتها پیوست گردد.


در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000