وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
نتایج بررسی مقالات درس سمینار کلیه رشته های عمران (ترم 962)
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 28 خرداد سال 1397)


نتایج بررسی مقالات ارائه شده توسط دانشجویان کلیه رشته های عمران در درس سمینار ترم دوم سال تحصیلی 96-97:

** دانلود فایل نتایج

آندسته از دانشجویانی که مقالات ایشان تایید شده است می بایست حداکثر تا تاریخ 12/04/97 فرم سمینار را (مطابق توضیحات کلاس-به پیوست صفحه اول مقالات تایید شده) تکمیل نموده و به اداره آموزش تحویل نمایند. تاریخ تحویل گزارش مکتوب و ارائه سمینار متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانشجویانی که مقالات ایشان ناقص ارزیابی گردید می بایست در اسرع وقت نسبت به تکمیل و تایید مقالات اقدام نمایند.

 

 

                               دفتر تحصیلات تکمیلی

                                دانشکده عمران


در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000