وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد داراي سنوات تحصيلي بيش از 5 نيمسال
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 2 بهمن سال 1396)


دانشجويان سنواتي (که ترمهاي تحصيلي آنها بيش از 5 نيمسال شده است) جهت انتخاب واحد نيمسال دوم مي بايست در اسرع وقت (15 بهمن ماه 96) مدارك زیر را جهت ارسال به کميسيون موارد خاص استاني و اخذ مجوز ثبت نام نیمسال دوم به اداره تحصيلا ت تكميلي (سرکار خانم محمديان) تحويل نمايند.
 

1- لوح فشرده دو فصل از پايان نامه در فايل pdf شده

2- نامه توضيحي استاد راهنما مبني بر دلايل عدم اتمام پايان نامه

3- نامه تقاضاي افزايش سنوات دانشجو جهت ارسال به كميسيون موارد خاص استاني


در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000