وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اسامي دانشجويان ارشد قبولي تکميل ظرفيت داراي نقص مدرک (جهت مراجعه به تحصيلات تکميلي در اسرع وقت)
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 21 آذر سال 1396)


⛔️اطلاعيه بسيار مهم:
اسامي دانشجويان پذيرفته شده تکميل ظرفيت ارشد جدول ذيل در اسرع وقت جهت رفع مشکل نقص پرونده به امور تحصيلات تکميلي موسسه (سرکار خانم محمديان) مراجعه فرمايند. (در صورت عدم مراجعه و رفع مشکل حق حضور در جلسه امتحان پايان نيمسال را نخواهند داشت.)

 

شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي رشته
96117213019 نادري تلوكلايي-عاطفه مديريت پروژه و ساخت
96117213015 لحيم چي-حسنا مديريت پروژه و ساخت
96117213013 كفشي-معصومه مديريت پروژه و ساخت
96117213012 زين العابدين پور-حسن مديريت پروژه و ساخت
96117213011 داودي-فاطمه مديريت پروژه و ساخت
96117213010 حسين زاده-منوچهر مديريت پروژه و ساخت
96117213009 جعفريان-فاطمه مديريت پروژه و ساخت
96117213007 پيكري تبريزي-محمدعلي مديريت پروژه و ساخت
96117213002 اقاجاني موزيرجي-عظيم مديريت پروژه و ساخت
96115123003 سادات فاضل-مهدي مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري
96115123001 بهشتي قادي-محسن مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري
96113123002 اصغري-محمد مهندسي نقشه برداري-سنجش از دور
96113113030 نجاتي لاريمي-ياسر مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)
96113113029 محمودزاده ورزي-محمدطه مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)
96113113022 فاطمي-ميرحسين مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)
96113113021 علي زاده گودرزي-حامد مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)
96113113014 دشتي-محمدمهدي مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)
96113113011 حامدي-بهاره مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)
96113113010 حامدي-شهربانو مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)
96113113006 بهادر-رضا مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)
96113113004 ال رضااميري-محمد مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)
96113113001 احمدي-مهدي مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)
96112153036 يحيي نژادشياده-سيدحامد مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153035 ولي پورملكشاه-محمود مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153032 ميراقازاده روشن-سيدجلال مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153031 موسوي كياسري-سيدرضا مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153030 مهرعلي-غلامرضا مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153028 لامع-رضوان مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153027 گيلانيان اميري-عليرضا مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153024 علي پوررودبارسرا-نيما مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153020 صياديان بهنميري-مجيد مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153019 شيرزاد-مهدي مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153012 حسين پور-ميلاد مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153011 حسن پور-محسن مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153009 جعفريان-سيدمرتضي مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153008 توانگرزاده-خشايار مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153004 اسدي اميري-رضا مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112153001 اتش فراز-جواد مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت
96112123001 طالبيان درزي-مهدي مهندسي عمران-سازه
96111153003 صفرپور-معين مهندسي برق-سيستم هاي قدرت

در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000