وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ به بعد
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 2 شهریور سال 1396)


مطابق آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۴به بعد، این دسته از دانشجویان محترم در صورتیکه پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی خود دارای معدل کل زیر ۱۴باشند، فقط یک نیمسال به آنها فرصت داده خواهد شد تا با اخذ و گذراندن دروس تا سقف ۱۰واحد نسبت به ترمیم معدل خود اقدام نمایند.

لذا این دسته از دانشجویان حتما در این خصوص با مدیر گروه رشته خود مشورت نمایند.


در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000