وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه آن دسته از دانشجویانی که تنها واحد باقی مانده ایشان پایان نامه می باشد
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 1 شهریور سال 1396)


کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که واحدهای آموزشی آنان به اتمام رسیده است و فقط واحد پایان نامه را دارند موظف به انتخاب واحد در روز 8 شهریور و تمدید پایان نامه ( برای کسانی که پایان نامه را در نیمسال های قبل اخذ نموده اند) می باشند.

عدم ثبت نام در موعد مقرر به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

امور تحصیلات تکمیلی


در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000