وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد داراي پرونده در کميسيون موارد خاص استاني
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 23 خرداد سال 1396)


اسامي دانشجويان ذيل که داراي پرونده در کميسيون موارد خاص استاني مي باشند در اسرع وقت جهت تحويل فرم تمديد پايان نامه و همچنين تعيين وضعيت نظام وظيفه (دانشجويان برادر) به کارشناس امور اموزشي تحصيلات تکميلي دانشگاه (خانم محمديان) مراجعه فرمايند.

1-      اشکان گوهری لاسکی

2-     ایمان فضلی زاده

3-     امیر فرامرزی

4-     حسام حسن پور درزی

5-     سید قربانعلی قربانی

6-     سیدحسین عمادی چاشمی

7-     مهدی طالع زاری

8-    محمدباقر جاگرانی

9-     فرهاد بچاقچی

10-    محمدصادق اختیاری

11-    فرنود تحویلداری

12-   بهزاد پورنصراله کاسگری


در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000