مرکز آموزش الکترونیکی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
   
  موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان اطلاعیه ها صفحه اصلی  
   
  سامانه خدمات آموزشی ارتباط با مرکز آموزش الکترونیک ورود به صفحه دانلود مباحث درسی  
ارتباط با مرکز آموزش الکترونیک
 
کارشناس آموزش الکترونیک موسسه شماره تلفن
خانم مهندس معصومه فدوی ۳۲۳۵۵۰۰۰ داخلی  203
 
     
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317      تلفن (8 خط): 32355000-011 نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000