مرکز آموزش الکترونیکی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
   
  ارتباط با مرکز آموزش الکترونیک موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان صفحه اصلی  
   
  سامانه خدمات آموزشی ورود به صفحه دانلود مباحث درسی سامانه آموزش الکترونیک آنلاین  
     
اطلاعیه شماره ۳ آموزش الکترونیکی (دانشجویان)
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 21 فرودرین سال 1399)


به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که با تلاش اساتید ارجمند و تلاشهای مرکز آموزش الکترونیک روزانه مباحث جدید درسی در سامانه آموزش الکترونیک به آدرس vu.aryan.ac.ir بارگذاری و بروزرسانی می گردد. لذا شایسته است دانشجویان ارجمند ضمن بازبینی روزانه این سامانه، مباحث جدید را دریافت و استفاده نمایند و تکالیف مربوط را به اساتید محترم ارسال نمایند.

 مرکز آموزش الکترونیک موسسه


   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317      تلفن (8 خط): 32355000-011 نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000