مرکز آموزش الکترونیکی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
   
  ارتباط با مرکز آموزش الکترونیک موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان صفحه اصلی  
   
  سامانه خدمات آموزشی ورود به صفحه دانلود مباحث درسی سامانه آموزش الکترونیک آنلاین  
     
اطلاعیه شماره ۳ آموزش الکترونیکی (اساتید)
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 21 فرودرین سال 1399)ضمن تشکر و همکاری تمامی عزیزان، از اساتید ارجمند تقاضا می شود در ارسال فایل مباحث درسی به نکات زیر دقت فرمایند:
۱. حجم فایل ارسالی تا حد ممکن (با حفظ کیفیت) کمتر باشد تا در زمان دانلود دانشجویان تسهیل گردد.
۲‌ در زمان ارسال فایلها، نام درس، نام استاد و شماره جلسه قید شود.
۳. حتما تا پایان اسفند حداقل سه جلسه کلاس باید بارگذاری شود و در صورت عدم ارسال متاسفانه امکان جبران آن فراهم نخواهد بود.
۴. زمینه لازم برای ارتباط اساتید ارجمند با دانشجویان جهت ارسال تکالیف و سوالات دانشجویان در مباحث ارسالی توسط اساتید ارجمند ایجاد گردد.

 

 مرکز آموزش الکترونیک موسسه


   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317      تلفن (8 خط): 32355000-011 نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000