مرکز آموزش الکترونیکی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
   
  ارتباط با مرکز آموزش الکترونیک موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان صفحه اصلی  
   
  سامانه خدمات آموزشی ورود به صفحه دانلود مباحث درسی سامانه آموزش الکترونیک آنلاین  
     
اطلاعیه شماره 2 آموزش الکترونیکی (اساتید)
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 15 اسفند سال 1398)


اطلاعیه شماره ۲ آموزش الکترونیکی:
جهت ارتقاء کمی روند آموزش، نکات زیر به اساتید ارجمند توصیه می گردد:
۱. ارائه تکلیف آموزشی، پژوهشی به ازای هر جلسه جهت انجام دانشجویان و ارسال به اساتید ارجمند جهت الزام دانشجویان به مطالعه مباحث ارائه شده در هر جلسه. (به نوعی حضور و غیاب دانشجویان)
۲. مشخص کردن روشی برای ارتباط دانشجویان کلاس با استاد مربوط با یکی از روشهای:
الف. ایمیل
ب. ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی با تشکیل گروه و یا در اختیار قرار دادن شماره ارتباطی (امور آموزش الکترونیک موسسه آمادگی ارائه مشاوره لازم در این خصوص و ارسال شماره تماس دانشجویان به اساتید ارجمند جهت تشکیل گروه دارد.
۳. اساتید ارجمند می توانند نظرات و پیشنهادات خود را جهت ارتقاء کیفی روند آموزش به امور آموزش الکترونیک موسسه ارائه فرمایند.

 

حوزه معاونت آموزشی


   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317      تلفن (8 خط): 32355000-011 نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000