مرکز آموزش الکترونیکی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
   
  ارتباط با مرکز آموزش الکترونیک موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان صفحه اصلی  
   
  سامانه خدمات آموزشی ورود به صفحه دانلود مباحث درسی سامانه آموزش الکترونیک آنلاین  
     
عنوانتاریخ ثبت
✅ فیلمهای آموزشی آزمونهای مجازی برای اساتید و دانشجویان پنجشنبه 29 خرداد سال 1399
اطلاعیه شماره 9 آموزش الکترونیک: روند برگزاری امتحانات نیمسال دوم به صورت غیرحضوری سه شنبه 20 خرداد سال 1399
🎓 اصلاحیه اطلاعیه شماره ۸ آموزش الکترونیک - نحوه برگزاری امتحانات پایانی چهار شنبه 14 خرداد سال 1399
اطلاعیه شماره 8 آموزش الکترونیک: مصوبات تكميلي در خصوص ادامه روند فعالیتهای نیمسال جاری چهار شنبه 7 خرداد سال 1399
اطلاعیه شماره ۷ آموزش الکترونیک (دانشجویان) شنبه 30 فرودرین سال 1399
اطلاعیه شماره 6 آموزش الکترونیک (دانشجویان) در خصوص کلاسهای آنلاین جمعه 22 فرودرین سال 1399
اطلاعیه شماره 6 آموزش الکترونیک (اساتید) در خصوص کلاسهای آنلاین پنجشنبه 21 فرودرین سال 1399
اطلاعیه شماره 5 آموزش الکترونیکی پنجشنبه 21 فرودرین سال 1399
اطلاعیه شماره ۴ آموزش الکترونیک در خصوص ادامه روند برگزاری کلاسها بصورت مجازی از ۱۶ فروردین پنجشنبه 21 فرودرین سال 1399
اطلاعیه شماره ۳ آموزش الکترونیکی (دانشجویان) پنجشنبه 21 فرودرین سال 1399
12
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317      تلفن (8 خط): 32355000-011 نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000