وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
چارت درسی رشته های تحصیلی گروه برق
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 5 شهریور سال 1394)


با توجه به لزوم اتخاب واحد با رعایت پیش نیازی و هم نیازی دروس و اطلاع از قوانین آموزشی، چارت درسی کلیه رشته های گروه برق (بر اساس آخرین بازبینی) در این قسمت قرار داده شده اند. دانشجویان حتماً قبل از انتخاب واحد، چارت درسی مربوط به رشته تحصیلی خود را مطالعه نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز و سایر قوانین آموزشی بر عهده دانشجو خواهد بود:

چارت درسی رشته کاردانی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک - برق صنعتی

چارت درسی رشته کاردانی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک - تأسیسات الکتریکی

چارت درسی رشته کاردانی فنی و حرفه ای الکترونیک - الکترونیک عمومی

چارت درسی رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

چارت درسی رشته مهندسی تکنولوژی قدرت

چارت درسی رشته مهندسی برق - الکترونیک ورودی های 1390 و 1391

چارت درسی رشته مهندسی برق - الکترونیک ورودی های 1392 به بعد

چارت درسی رشته مهندسی برق - قدرت ورودی های 1391

چارت درسی رشته مهندسی برق - قدرت ورودی های 1392 به بعد


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000