وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
*جديد*شماره دانشجويي کليه پذيرفته شدگان ورودی سال تحصیلی 1397
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 1 مهر سال 1397)


به اطلاع پذیرفته شدگان محترم ورودی سال 97 (کلیه مقاطع به جز مقطع کارشناسی ناپیوسته) می رساند که شماره دانشجویی این دسته از پذیرفته شدگان به شرح جدول ذیل می باشد و در صورتیکه نقص پرونده(مالی یا آموزشی) نداشته باشند می توانند مطابق راهنمای ورود به سامانه خدمات آموزشی انتخاب واحد و برنامه کلاسی خود را در سامانه خدمات آموزشی مشاهده نمایند.

لینک ورود به سامانه خدمات آموزشی موسسه:

http://edu.aryan.ac.ir

نوع کاربری: دانشجو

کد کاربری: شماره دانشجویی

کلمه عبور: شماره شناسنامه

لیست شماره دانشجویی

_____________________________________________

لیست شماره دانشجویی به ترتیب حروف الفبای خانوادگی

شماره_دانشجويي

نام_و_نام_خانوادگي

9713132001

ابراهيم پورگرده رودباري-سبا

97111143001

ابراهيم تبارملكشاه-احسان

97111332001

ابراهيم زاده-مژده

9713132002

ابوالحسني-عاطفه

9711932001

احمدعلي زاده گودرزي-كوثر

97113113001

احمدلو-محمد

97111153001

احمدنژاددرزي-سيدسيف اله

97112183001

احمدي-سجاد

97111332002

احمدي سنگدهي-سيداميرحسين

9713132003

اخوندباباتبار-زينب

97111332003

ارايي درونكلا-فاطمه

97112173001

ارايي دورنكلايي-جابر

97117213001

ارحامي-محمدعلي

97113113002

ارده جاني-جاويد

9713132004

اسبكيان بندپي-فاطمه زهرا

97112163001

اسدپوركردي-عباس

97112133001

اسدي-افشين

9713132005

اسدي-مائده

97111332004

اسفندي-سبحان

97111332005

اسماعيليان-حنانه

97111153002

اسمعيلي كشتلي-سيدنصرت اله

97111332006

اشرف نيا-زهراسادات

97113113003

اصف نژاد-محسن

97112153001

افشار-مهدي

97113123001

افضلي-رضا

97117213002

اقابابايي طرقي-مهدي

97115123001

اقاجان زاده گودرزي-جواد

97112153002

اقاجاني-دانيال

97111332007

اقاجاني خنكدار-فاطمه

97113113004

اكبري-حسين

9711251001

اكبري جامخانه-فاطمه زهرا

97117213003

اكبريان رستاقي-علي اصغر

9711732001

اكبريان طبري-تكتم

97111163001

الياسي-صديقه

97112203001

اماني اسطلخ كوهي-اميرحسين

97112183002

امساك پور-عارف

97113123002

اميدپورپروش-محمد

97111332008

اميرخانلو-الميرا

97111332009

اميري-عليرضا

9713132006

انصاري نيا-فاطمه زهرا

97115123002

اهسته اهنگركلايي-مهدي

97117213004

ايجادي-اذر

97112153003

ايقاني-بهمن

9711932002

بابازاده چاري-سجاد

9713132007

باباگلي اقاملكي-فاطمه

97111332010

باباگلي موزيرجي-شيوا

97111332011

باقري-فاطمه

9711232001

باقري-فاطمه

97111153003

باقزيان كشتلي-مرتضي

97113113005

بخشي-اميرحسين

97113123003

برارنيااطاقسرا-سيدمرتضي

97111153004

براري-ياسر

97113123004

بشك-هادي

97113123005

بيك لر-ابوذر

97111332012

پارياب-كوثر

97111332013

پاو-كوثر

97113113006

پريچهره تروجني-مصطفي

97112173002

پلگه-حامد

97115113001

پناهي-شبنم

9713132008

پوراسد-مهسا

97111332014

پوراسداله كراني-مجتبي

97113113007

پوراسماعيل سيوكي-امير

97112173003

پوراسماعيلي-حميد

97112123001

پوراقابابااحمدي-علي اكبر

97112153004

پوراكبركراني-مجيد

97111312001

پوربابا-عليرضا

97111153005

پورباقر-مهدي

97113123006

پورجعفرچلك داني-صادق

97112153005

پورحسن اميري-مهدي

9713132009

پورحسين احمدي-محمد

97113123007

پورداود-پوريا

97112173004

پورعلي ولوكلائي-سيدنيما

97112203002

پورنصراله-علي اصغر

97117213005

پولادي-محمود

9713132010

ترحمي-اميرمحمد

97117213006

تقوي سقندينكلائي-سلمان

9713132011

تقي اكبري-يوسف

97112153006

تقي پورچاري-مهدي

9711932003

تقي زاده فيروزجائي-اميرحسين

97111332015

تقيان جويباري-محمد

97111332016

توحيدي-اميررضا

97113113008

توكلي-فائزه

97111332017

توكلي بنيزي-شيوا

9711232002

جانعلي پوركلائي-محمدرضا

9713132012

جعفرزاده مرزناكي-تينا

9711332001

جعفري درازكلائي-رضا

97113123008

جعفري قره چناق-مهدي

97111332018

جعفري نطنزي-شيرين

97112183003

جعفريان-زين العابدين

97111143002

جلاليان-سيدجعفر

97115113002

جمشيدبلوكي-شبنم

97113123009

چابك-سيدفرهاد

97113113009

چراغي بيدسرخي-حميد

97113113010

حاتمي دهبنه-مهران

9713132013

حبيب زاده عمران-زهرا

97113113011

حبيب وند-مهدي

9713132014

حبيبي ارمكي-حسين

97111163002

حسن پور-حميدرضا

97113123010

حسن پور-ميثم

97115123003

حسن پورفرمي-محسن

97113113012

حسين پور-ايمان

97111332019

حسين زاده امام-بارانك

97111332020

حسيني بيجي كلا-سيده فاطمه زهرا

97111332021

حسيني حسين اباد-سيده فاطمه

97113113013

حسيني حميد-وحيد

97111332022

حسيني ملا-سيده فاطمه زهرا

97111332023

حمزه-حماسه

97111153006

حمزه پورارمكي-احمد

97112153007

حميدزاده-سيدبرديا

97111332024

حيدري-شبنم

97113113014

حيدري فيروزجائي-بهروز

97113113015

خان صنمي-ثمين

97113113016

خاني پور-متينه

97117213007

خراساني-مهرداد

97117213008

خراساني-مهرنوش

97112153008

خرم ابادي-محمد

97111332025

خزائي-سميه

97113113017

خليلي تيرتاشي-فائزه

97111332026

خنياگر-بهاره

97111332027

خواجوي-بيتا

97113113018

خورشيدوند-محمد

9711232003

خوش نظر-محمد

97113113019

خيراله زاده-علي

9711232004

خيري نتاج فيروزجاه-مهران

97111332028

دانش راد-نيلوفر

97111332029

درخور-عرفان

9713132015

درزي-سحر

97117213009

دشتي خانقاه-مريم

97112173005

دفتري بشلي-فاطمه

97111332030

دل گشاه-زهرا

97117213010

دليري-علي

97113113020

دودمان-جمال

97117213011

دهبندي-امين

9713132016

ذبيح پورروشن-مهديه

9713132017

ذبيح زاده شيخ محله-سميه

97117213012

ذوالفقاري كناري-مهرزاد

97111332031

ذوالفقاريان-محمدامين

97117213013

راضي-مريم

97111332032

راعي-علي

97113113021

رافتي حمزه كلائي-زهرا

97113123011

ربيعي كناري-مصطفي

9711732002

رجبي-ايدا

97113113022

رجبي پهنه كلايي-محسن

97115123004

رجوي-پريسا

9713132018

رحيم نژادنجاركلائي-محمد

97112203003

رحيمي-سيدمحمد

97111332033

رحيمي پطرودي-فاطمه

97113123012

رحيمي دهگلان-سيروان

9713132019

رسناك-تارا

97111332034

رسولي-زهرا

97113123013

رضائي جليسه-سجاد

97111332035

رضائي حسنوند-فرشيد

97111332036

رضائي روشن-عاطفه

97115123005

رضاتبارقادي-حميدرضا

97112153009

رضانژادملكشاه-پيمان

97111153007

رضايي ادرباني-داود

97112203004

رمضان نژاد-علي

97113113023

رنجبر-احسان

9713132020

روح الهي-كوثر

97111332037

روح الهي عربي-عليرضا

97113123014

رهنما-ميلاد

97111153008

زالي تروجني-شايا

9713132021

زرشكي-نجمه

97111332038

زيداني-احمدرضا

97113123015

ساجدي-مصطفي

97111332039

ساداتي بالادهي-سيده فاطمه

97113113024

سعيدي-دنيا

97112153010

سفري ميركلايي-اميرحسين

97111332040

سكوتي-اميرعلي

97113113025

سلحشورواسكس-ارزو

97112153011

سلطان ابادي-علي

97111332041

سلمان پوراحمدي-فاطمه

9713132022

سليماني اميري-مهجبين

97112203005

سيدسعيد-دادور

97113113026

سيرجاني-علي

97113113027

شامخي اميري-حسين

97117213014

شباني-امين

97111332042

شجاع-زينب

97111332043

شرفي-نگين

97113123016

شريفي-علي

97111332044

شعبان نيامنصور-فاطمه زهرا

97112123002

شعبانيان-ماري

9711732003

شفيعي-سيداميررضا

97113123017

شفيعي رودسري-شاهين

97112153012

شفيعي كمال اباد-مهدي

97112153013

شمس-اسامه

9711932004

صادق پورمعلم-زهرا

97115123006

صادقي-بديعه

97113113028

صادقي-نيما

9713132023

صادقي جوزاني-حنانه

97111163003

صالح پور-مجتبي

97112203006

صديقي-سينا

97111332045

صفدري نياك-محمدرضا

97112153014

صفرپور-پوريا

97113113029

صفري-مهدي

97111332046

صيادپور-حسين

9713132024

ضرابيان-فاطمه

97112203007

طاهرنژاداميري-محسن

9713132025

طاهري-منيرالسادات

97111332047

طاهري اطاقسرا-سيده فاطمه

97112183004

طاهري اميري-محمدجواد

97112173006

طاهري سيادركا-سيدامير

97111332048

طيبي الاشتي-محمدمهدي

97117213015

عابدي درزي-محسن

97117213016

عبادي نفطچالي-سميه

97111332049

عباس زاده مرزبالي-فاطمه

97111332050

عباسي تالارپشتي-محمدامين

97111332051

عباسي هتكه پشتي-فاطمه

97113113030

عبدي-يادگار

97112153015

عرفاني-مصطفي

97117213017

عزيزي نژاد-كوهيار

97113123018

عطايي دادوي-نيما

97117213018

عظيم زاده-زهرا

9713132026

عظيمي فر-ام البنين

97111332052

عقيلي-زهرا

97117213019

علي پور-سامان

97111332053

علي زاده-اميرعباس

97111332054

علي نسب اميري-فاطمه

9713132027

عليجان زاده كشتلي-فاطمه زهرا

97111153009

عليجان نژادشيخ-ايمان

9713132028

عليجاني اردشير-سميرا

97113123019

عليرضائي-محمدامين

97113123021

عليزاده-جابر

97113123020

عليزاده-حجت

9713132029

عمراني خواه-هانيه

97113113031

عموئيان درزي-عليرضا

97111332055

عموزاده عمراني-عادل

97117213020

عمويي-محمدحسين

97112153016

عيدي وندي-سعيد

97112183005

غديري-رضوان

97112153017

غفاري-مهنوش

97112133002

غلامپوردهكي-عليجان

97113123022

غلامي-رضا

97111312002

غلامي اوريمي-حميده

97115123007

غني پورملاكلا-بهنام

97113113032

فاضلي خليلي-اميرمسعود

97111332056

فاميل سماك جلالي-مرضيه

97113113033

فتاحي بافقي-محمدرضا

97111332057

فتحي كناري-فريال

97111332058

فخري-سيدارش

97111332059

فخوري زعفرانيه-فروغ

97113113034

فرازمند-امير

97113113035

فرجوند-شاهين

97111332060

فرجي-صدف

97113113036

فرجي-محبوبه

97112193001

فضلي دركا-عليرضا

97111332061

فغاني افروزي-مهدي

9713132030

فغاني كله بستي-رضا

9713132031

فلاح خورشيدي-دلارا

9711932005

فلاح شوبي-فاطمه

9713132032

فلاح صورتي-الهه

9713132033

فلاحتي بيشه-فاطمه

97113113037

فلاحي-حسين

97117213021

فلاحي-عاطفه

97111332062

فهيمي بندپي-محمد

97111332063

فيروزمهر-مهسا

9713132034

قائمي اميري-مطهره

97117213022

قادري-سمانه سادات

97112153018

قاسم پوراهنگر-مهدي

97111332064

قاضي زاده-نيسار

97113113038

قدري-محدثه

97117213023

قديري پور-سحر

97111332065

قربان پوربابلي-صبا

97112153019

قرباني امير-محمدهادي

9713132035

قرباني كفشگر-فاطمه زهرا

97111332066

قريبي-فاطمه

97117213024

قزلسفلو-مجتبي

97111332067

قشقائي عبدي-الهام

97113113039

قلمي-حسين

97111332068

قلي پوركرداسيابي-احسان

97112153020

قلي زاده بصرا-اميرحسين

97117213025

قلي نژاد-غزاله

97111332069

قلي نياحسنكلائي-كيوان

9713132036

قمي اويلي-زهرا

97113113040

كاشاني-محمدرضا

97117213026

كاظميان-مهدي

9713132037

كاوسي داودي-سيده معصومه

97112203008

كاوه-مهدي

97113123023

كرمي-مهدي

9713132038

كريمي-راحله

9713132039

كفشگر-سنا

97113123024

كياكجوري-ريحانه

97111332070

كيهاني-فريده

97113113041

گران اوريمي-بابك

97112153021

گلبابايي-گويا

9711932006

گلبرارنژاداميري-هانيه

97113113042

گلچوب فيروزجائي-رضوانه

97117213027

گودرزي-روژين

97111332071

گوهري-محمدجواد

97117213028

لباف-شيما

97111332072

لطف پور-سها

9711332002

لطفي كلهودشتي-مصطفي

97111332073

لطفي گودرزي-زهره

97111332074

لطيف-الا

97111332075

محبي-مريم

97111332076

محسني-شيما

9713132040

محمداقائي-زهرا

97111153010

محمدپورملا-بهنام

97112203009

محمدحسن پور-فاطمه

97113113043

محمدحسيني-سعيد

97111332077

محمدحسيني كاري-سامره

9711932007

محمدزاده كناري-اسماعيل

97111332078

محمدعلي نيا-زهرا

9713132041

محمدنيا-هانيه

97113123025

محمدي-ملينا

97112203010

محمدي-وريا

97111332079

محمدي چاري-علي

97113123026

محمدي سقا-مهدي

97113113044

محمودي-مسعود

97117213029

مدبربرزل اباد-ابوالفضل

97117213030

مرادي-سجاد

97111153011

مرادي-لطف اله

9713132042

مرادي چراتي-فاطمه

97111332080

مرادي چراتي-فاطمه زهرا

97112153022

مرزبان شيرخواركلايي-رضا

97115113003

مشهدي بابائي بيشه-محمدرضا

97111332081

معظمي گودرزي-فرزانه

97113123027

معيني فر-ابراهيم

97113113045

مفاخري-كاميار

97113113046

مقنعي طبري-مسعود

97113113047

ملايي-وهاب

97113113048

ملك دوست-علي

97111332082

ملكوتي نسب-مهنا

97113123028

ملكي برنتي-صائب

9711632001

منصوري زاده-احمد

97112193002

منوچهري-عظيم

97117213032

موسوي-اميررضا

97111332085

موسوي ثاني-ميرمحمد

97113113050

موسوي ميركلايي-سيداميررضا

9711232005

موسويان-سيدسجاد

97111332083

مهبوت-نازلي

97112203011

مهدوي پور-اميرحسين

97115123008

مهدوي ساداتي-سيدبيژن

97112193003

مهدي پور-احسان

97113113049

مهدي پور-ياسر

9713132043

مهدي تبارملكشاه-فاطمه زهرا

97111332084

مهدي زاده-نازنين

97113123029

مهديان-سيده رويا

97117213031

مهرين فر-پيمان

9713132044

ميرابراهيميان-سيده فاطمه

97112153023

ميرزاده-سيدمحمد

97117213033

ميرسيف الدين-فاطمه سادات

97113113051

ميره كي-زكريا

97111312003

ميري-سيدحميدرضا

97113123030

ميري-مرتضي

97117213034

نادربيگي-هانيه

97117213035

نادرپور-سامان

97111332086

نادري-شقايق

97111332087

نادريان-مرتضي

97112183006

نجاراحمدي-احسان

97111332088

نصيري درونكلائي-زهرا

97111153012

نعمتي الاشتي-علي

97111332089

نقيبي-اميرحسين

97111332090

نوراني سرشت-مريم

97112113001

واحدي-سيدحسين

97113113055

واحدي-علي

97112153024

وفايي جله كران-حامد

9711932008

ولي پور-اميرحسين

97115123009

وليزاده تالارپشتي-اتنا

9713132045

هادي زاده اميري-سيده زهرا

97113113052

هاشم زهي-سليمان

97113113053

هاشمي-امير

9713132046

هاشمي پور-غزاله

97113113054

هاشمي سنگتراشاني-سيدرسول

9713132047

يدالهي اطاقسرا-فاطمه

9713132048

يزدان نسب-پريسا

97111332091

يعقوبي-كوثر

9711932009

يوسف زاده-اميرحسين

97112153025

يونسي قاديكلايي-محمدحسين

 

 

 


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000