وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
زمان دريافت کارت ورود به جلسه امتحانات دوره تابستان 97-96
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 23 مرداد سال 1397)


دريافت کارت ورود به جلسه:

شنبه 20 مردادماه 97 لغایت پنجشنبه 25 مردادماه 97 (از انتشارات موسسه)

 

زمان برگزاري امتحان:

شنبه 27 مردادماه 97 لغایت يکشنبه 30 مردادماه 97


 ضمناً دانشجویان می بایست به نکات ذیل توجه نمایند:


دارا بودن کارت ورود به جلسه براي آزمونهاي آزمايشگاهي و کارگاهي نيز الزامي مي باشد.

اطلاعيه بسيار مهم: مطابق مصوبه کميته انظباطي و تائيد شوراي آموزشي دانشگاه همراه داشتن هر گونه وسيله الکترونيکي که امکان نگهداري اطلاعات را در خود دارد همچون موبايل، ساعت هوشمند، لپ تاپ، تبلت و... در جلسه آزمون ممنوع بوده و دارنده اين وسيله ها در جلسه آزمون حتي اگر از آنها استفاده ننمايد متقلب محسوب شده و نمره 0/25 براي او در آن آزمون درج مي گردد.

دانشجویانی که از نظر آموزشی نقص مدرک دارند در اسرع وقت جهت رفع نقص مدارک خود به اداره آموزش مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه کارت ورود به جلسه برای این دسته از دانشجویان صادر نخواهد شد و عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

دانشجويان محترم در هر جلسه امتحان موظف به نصب کارت ورود به جلسه بر روی سینه بوده و در حفظ آن تا پایان امتحانات کوشا باشند.شماره صندلی و سایر اطلاعات مربوط به آزمون تنها بر روی کارت ورود به جلسه امتحان دانشجو درج شده است. از ورود افرادی که به هر دلیل کارت ورود به جلسه خود را همراه نداشته یا بر روی سینه نصب نکرده باشند، به محل آزمون جلوگیری بعمل خواهد آمد.


ارائه اصل کارت دانشجویی نیز برای حضور در جلسه امتحان الزامی می باشد.

دانشجویان می بایست حداقل 30 دقیقه قبل از امتحان در موسسه حضور یابند و 15 دقیقه قبل از شروع امتحان وارد حوزه امتحانی شوند. بدیهی است از ورود افرادی که پس از ساعت شروع امتحان مراجعه نمایند جلوگیری بعمل خواهد آمد. عواقب ناشی از عدم شرکت در امتحان بر عهده دانشجو خواهد بود.

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000