وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
بسیار مهم: اقدامات لازم دانشجويان جهت گذراندن دوره کارآموزي در نيمسال تابستان
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 17 تیر سال 1397)


⛔️اطلاعیه مهم قابل توجه کليه دانشجوياني که قصد دارند در نيمسال تابستان نسبت به گذراندن دوره کارآموزي اقدام نمايند:

اين دسته از دانشجويان مي بايست در صورت دارا بودن شرايط گذراندن دوره کارآموزي کليه اقدامات لازم شامل:

1- اخذ یا تمدید واحد کارآموزي در انتخاب واحد ترم تابستان (19 و 20 تيرماه)
2- دريافت کتابچه راهنماي کارآموز از انتشارات موسسه و تکميل فرم درخواست کارآموزي
3- مشخص نمودن محل هاي پيشنهادي
4- اخذ تائيديه مدير گروه مربوط
5- اخذ تائيد اوليه محل کارآموزي
6- تکميل فرم تمديد (در صورتي که کارآموزي را در نيمسال هاي قبل اخذ نموده اند.)

را حداکثر تا 21 تيرماه به اداره آموزش تحويل نمايند. تا نسبت به دريافت معرفي نامه نهايي از اداره آموزش اقدام نمايند. زمان شروع گذراندن دوره کارآموزي در نيمسال تابستان از پانزدهم تيرماه ماه مي باشد.

تذکرات مهم:
1- دانشجو جهت گذراندن دوره کارآموزي در طی ترمهای عادی (اول یا دوم) دانشجو مي بايست به غير از کارآموزي حداکثر 12 واحد داشته باشد. کسانی که در نیمسال بعد این شرایط را ندارند باید در دوره تابستان کارآموزی خود را بگذرانند.

2- شروع و گذراندن دوره کارآموزي بدون دريافت معرفي نامه نهايي از اداره آموزش ممنوع مي باشد.

3- به کسانی که بعد از تاریخهای فوق مراجعه نمایند اجازه گذراندن کارآموزی داده نخواهد شد.

✅اداره اموزش موسسه


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000