وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعیه درس سمینار کارشناسی ارشد- زمان ارائه
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 7 تیر سال 1396)


زمان بندی نوبت اول ارائه شفاهی دانشجویان کارشناسی ارشد که درس سمینار را در ترم جاری اخذ کرده اند بر اساس برنامه زیر است. ضمناً نمره کسب شده هر دانشجو از آزمون کتبی (از 5 نمره) نیز در کنار نام دانشجویان درج شده است.

چهارشنبه 13 تیر، به ترتیب:

1- حسین اژدری (2)

2- معصومه انگورج (3.5)

3- فاطمه صفایی (3.5)

4- ماریه میرزاآقاپور (3.75)

5- سیدعبدالحسین میرزاآقاییان (4)

6- زهرا یزدانی (3.5)

 

پنجشنبه 14 تیر، به ترتیب:

1- حسین رحیمی (3)

2- محمد شیردل (3)

3- علی کاظم پور (4.25)

4- محمد نجار (4.25)

5- مرتضی اردشیر (2.25)

6- میثم اسدالله زاده (3)

 توضیحات:

- زمان ارائه برای هر نفر، 15 دقیقه می باشد.

- حداکثر زمان تحویل گزارش کتبی سمینار، تا روز 18 تیر می باشد.

گزارش کتبی سمینار به صورت دو رو پرینت گرفته شود.


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000