وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعیه درس سمینار کارشناسی ارشد و اسلایدهای مربوط به سمینار
تاریخ ثبت: ( شنبه 19 فرودرین سال 1396)


لینک دانلود اسلایدها

ضمناً دانشجویانی که درس سمینار را در نیمسال دوم تحصیلی 96-1395 اخذ کرده اند بایستی حداکثرتا روز انتهای فروردین (پنجشنبه 1396/1/31) فرم تعیین استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خود را نیز تکمیل نموده و به مدیرگروه تحویل نمایند.

نوبت اول برای ارائه سمینار توسط دانشجویان، روز پنجشنبه 1396/4/1 خواهد بود.

نوبت دوم برای ارائه سمینار، روز چهارشنبه 1396/4/28 و با کسر دو نمره، قابل انجام است.

برای دانشجویانی که در نوبت دوم نیز قادر به ارائه سمینار خود نشوند، نمره درس سمینار صفر منظور شده و مجبور به اخذ مجدد درس در ترم آینده خواهند بود.


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000