وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعيه مهم گروه کامپيوتر در خصوص انتخاب واحد نيمسال دوم 96-95
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 11 بهمن سال 1395)


✅قابل توجه دانشجويان رشته کامپيوتر(بسيار مهم)
کليه درخواست هاي دانشجويي که به مدير گروه ارائه شده بود (از جمله انتخاب واحد دانشجويان مهندسي، کارداني و...) در سيستم ثبت گرديد.
⛔️در ادامه توجه دانشجويان محترم رشته کامپيوتر را به موارد ذيل جلب مي نمايد:
1⃣ دروسي که برنامه اي براي آن درج نشده است تا پايان حذف و اضافه تعيين تکليف خواهند شد.
2⃣ دروس برنامه نويسي مبتني بر وب، مهندسي اينترنت، گرافيک کامپيوتري در حذف و اضافه ارائه شده است و کليه دانشجويان داراي شرايط بايد اين دروس را اخذ نمايند چون در نيمسال بعد ارائه نخواهند شد.
3⃣دانشجوياني که فارغ التحصيل يا هر مشکل آموزشي ديگري دارند  در اسرع وقت (صبح ها تا پايان اين هفته) به مدير گروه خود مراجعه نمايند.
4⃣کساني که به درخواست آنها ترتيب اثري داده نشده احتمالا داراي مشکل کميسيون استاني مي باشند، که پس از اخذ مجوز کميسيون انتخاب واحد آنان انجام مي گردد.
5⃣ دانشجويان مهندسي کامپيوتر (کارشناسي فناوري اطلاعات) که تا کنون جهت مشاوره انتخاب واحد به مدير گروه خود مراجعه ننموده اند در اسرع وقت مراجعه نمايند. (انتخاب واحد اين دسته از دانشجويان حتما بايد با نظر مدير گروه انجام شود.)
6⃣ با توجه به ارائه دروس تخصصي در ترمهاي زوج و فرد ، دورس ذخيره و بازيابي اطلاعات، شبکه هاي محلي کامپيوتري، کارگاه شبکه هاي محلي کامپيوتري، آز نرم افزارهاي گرافيکي، هوش مصنوعي، رياضي گسسته و شبيه سازي کامپيوتري در نيمسال بعد ارائه نمي گردد و دانشجويان داراي شرايط حتما نسبت به اخذ اين دروس اقدام نمايند.

 

گروه کامپيوتر


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000